Friday, 18 February 2011

Ibu Segala Ayat ..

Permulaan Segala Perbuatan Baik dan Buruk .